ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Mr. Iatro - Αφοί Ιατρόπουλοι A.Ε.
Βιομηχανική μονάδα παρασκευής τροφίμων
2ο Χιλιόμετρο Ελευθερούπολης - Καβάλας
Τ.Κ. 64 100
Τ: 25920 23 262
info@mriatro.gr
Τμήμα Εξαγωγών — exportsales@mriatro.gr
Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας — qc_lab@mriatro.gr
Τμήμα Μάρκετινγκ — marketing@mriatro.gr
CONTACT-MRIATRO

Η εταιρεία Mr Iatro, δραστηριοποιείται ενεργά
στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων από το 1982.
Η εταιρεία προσφέρει στο κοινό προϊόντα ζύμης
αξεπέραστης ποιότητας, για κάθε στιγμή της ημέρας.

Mr. Iatro - Αφοί Ιατρόπουλοι A.Ε.
Βιομηχανική μονάδα παρασκευής τροφίμων
2ο χλμ. Ελευθερούπολης - Καβάλας, 64 100
Τ: 25920 23 262 - Ε: info@mriatro.gr